Завршни испит - дефиниције и формуле

Цели бројеви - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле из области целих бројева илустроване једноставним примерима.
...

Разломци - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Децимални запис - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Линеарне једначине са једном непознатом - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Системи линеарних једначина - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Линеарне неједначине - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Степеновање и квадратни корен - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Линеарна функција - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Квадрат бинома, разлика квадрата - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Пропорционалност - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Углови и праве - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Троугао - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Сличност троуглова - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Четвороуглови - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Многоугао и круг - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Призма - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Пирамида - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Ваљак - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Купа - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...

Лопта - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.
...
Припреме за такмичење су у току. Придружите се.
Пријава за такмичење до 15.02.2023. Први круг такмичења 25.02.2023. Пријавите се за такмичење, неки од вас ће освојити лепе награде, а сви ћете освојити знање и стећи искуство.