Трећи разред средње школе

Троуглови

Троуглови. Врсте троуглова, особине и фомуле. Синусна и косинусна теорема. Питагорина теорема. Тригонометријске функције оштрог угла правуглог троугла.