Трећи разред средње школе

Шестоугао, трапез и круг

Шестоугао, трапез, једнакокраки трапез, правоугли трапез, круг.