Трећи разред средње школе

Четвороуглови 1

Тетивни четвороугао. Тангентни четвороугао. Квадрат. Правоугаоник. Особине и формуле.