Шести разред основне школе

Висина, ортоцентар, значајне тачке троугла

Дефиниције, формуле.