Шести разред основне школе

Троугао - елементи троугла

Троугао, елементи троугла. Дефиниције и решени задаци.