Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева - једначине 2

Примена једначина у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Решити једначине:

           а) $\left( {x + \frac{2}{9}} \right) - \frac{1}{3} =  - 2\frac{1}{6}$

           б) $ - 2\frac{1}{2} + \left( {x - \frac{2}{5}} \right) =  - 3\frac{3}{4}$

           в) $1\frac{2}{5} - \left( {2 + \left( {x - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)} \right)} \right) =  - 2\frac{1}{6}$

           д) $0,09 + \left( {x - \left( { - 0,6} \right)} \right) =  - 2,8$

Пр.2)   Решити једначине:

           а) $\left( {x + \frac{1}{4}} \right) + 6,75 =  - 1,25$

           б) $\frac{3}{4} - \left( {x - 1\frac{{11}}{{20}}} \right) =  - 0,56$

           в) $3,888 - \left( { - 1,75 - x} \right) = 5\frac{3}{4}$
           г) $ - 6 - \left( {x + \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)} \right) =  - 2,75$
Пр.3)   Који број треба умањити за -3,45 да би се добио број $ - \frac{9}{{20}}$?
Пр.4)   За колико треба увећати збир бројева 2,59 и -3,4 да би се добила
            разлика бројева 1,1 и 2,6?
Пр.5)   Јована је на рачуну у банци имала 15 265,48 динара. Одлучила
            је да купи телефон који кошта 26 999,99 динара. Колико треба
            да уплати на свој рачун после куповине да би на рачуну имала
           2000 динара?

 

 

Пр.1)   

а) 

\[\begin{gathered}
\left( {x + \frac{2}{9}} \right) - \frac{1}{3} = - 2\frac{1}{6} \hfill \\
x + \frac{2}{9} = - 2\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \hfill \\
x + \frac{2}{9} = - 1\frac{7}{6} + \frac{2}{6} \hfill \\
x + \frac{2}{9} = - 1\frac{5}{6} \hfill \\
x = - 1\frac{5}{6} - \frac{2}{9} \hfill \\
x = - 1\frac{{15}}{{18}} - \frac{4}{{18}} \hfill \\
x = - 1\frac{{19}}{{18}} \hfill \\
x = - 2\frac{1}{{18}} \hfill \\
\end{gathered} \]

б) 

\[\begin{gathered}
- 2\frac{1}{2} + \left( {x - \frac{2}{5}} \right) = - 3\frac{3}{4} \hfill \\
x - \frac{2}{5} = - 3\frac{3}{4} + 2\frac{1}{2} \hfill \\
x - \frac{2}{5} = - 3\frac{3}{4} + 2\frac{2}{4} \hfill \\
x - \frac{2}{5} = - 1\frac{1}{4} \hfill \\
x = - 1\frac{1}{4} + \frac{2}{5} \hfill \\
x = - 1\frac{5}{{20}} + \frac{8}{{20}} \hfill \\
x = - \frac{{17}}{{20}} \hfill \\
\end{gathered} \]

в) 

\[\begin{gathered}
1\frac{2}{5} - \left( {2 + \left( {x - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)} \right)} \right) = - 2\frac{1}{6} \hfill \\
2 + \left( {x - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)} \right) = 1\frac{2}{5} - \left( { - 2\frac{1}{6}} \right) \hfill \\
2 + \left( {x - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)} \right) = 1\frac{{12}}{{30}} + 2\frac{5}{{30}} \hfill \\
2 + \left( {x - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)} \right) = 3\frac{{17}}{{30}} \hfill \\
x - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right) = 3\frac{{17}}{{30}} - 2 \hfill \\
x - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right) = 1\frac{{17}}{{30}} \hfill \\
x = 1\frac{{17}}{{30}} - 1\frac{1}{3} \hfill \\
x = 1\frac{{17}}{{30}} - 1\frac{{10}}{{30}} \hfill \\
x = \frac{7}{{30}} \hfill \\
\end{gathered} \]

д) 

\[\begin{gathered}
0,09 + \left( {x - \left( { - 0,6} \right)} \right) = - 2,8 \hfill \\
x - \left( { - 0,6} \right) = - 2,8 - 0,09 \hfill \\
x + 0,6 = - 2,89 \hfill \\
x = - 2,89 - 0,6 \hfill \\
x = - 3,49 \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.2)   

а) 

\[\begin{gathered}
\left( {x + \frac{1}{4}} \right) + 6,75 = - 1,25 \hfill \\
x + \frac{1}{4} = - 1,25 - 6,75 \hfill \\
x + \frac{{25}}{{100}} = - 8 \hfill \\
x + 0,25 = - 8 \hfill \\
x = - 8 - 0,25 \hfill \\
x = - 8,25 \hfill \\
\end{gathered} \]

б) 

\[\begin{gathered}
\frac{3}{4} - \left( {x - 1\frac{{11}}{{20}}} \right) = - 0,56 \hfill \\
x - 1\frac{{55}}{{100}} = 0,56 + \frac{{75}}{{100}} \hfill \\
x - 1,55 = 0,56 + 0,75 \hfill \\
x - 1,55 = 1,31 \hfill \\
x = 1,31 + 1,55 \hfill \\
x = 2,86 \hfill \\
\end{gathered} \]

в) 

\[\begin{gathered}
3,888 - \left( { - 1,75 - x} \right) = 5\frac{3}{4} \hfill \\
- 1,75 - x = 3,888 - 5\frac{3}{4} \hfill \\
- 1,75 - x = 3,888 - 5,75 \hfill \\
- 1,75 - x = - 1,862 \hfill \\
x = - 1,75 + 1,862 \hfill \\
x = 0,112 \hfill \\
\end{gathered} \]

г) 

\[\begin{gathered}
- 6 - \left( {x + \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)} \right) = - 2,75 \hfill \\
x + \left( { - 1\frac{1}{3}} \right) = - 6 + 2,75 \hfill \\
x - 1\frac{1}{3} = - 3\frac{{25}}{{100}} \hfill \\
x = - 3\frac{1}{4} + 1\frac{1}{3} \hfill \\
x = - 3\frac{3}{{12}} + 1\frac{4}{{12}} \hfill \\
x = - 2\frac{{15}}{{12}} + 1\frac{4}{{12}} \hfill \\
x = - 1\frac{{11}}{{12}} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.3)   

\[\begin{gathered}
x - \left( { - 3,45} \right) = - \frac{9}{{20}} \hfill \\
x + 3,45 = - \frac{{45}}{{100}} \hfill \\
x + 3,45 = - 0,45 \hfill \\
x = - 0,45 - 3,45 \hfill \\
x = - 3,9 \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.4)   \[\begin{gathered}
2,59 + \left( { - 3,4} \right) + x = 1,1 - 2,6 \hfill \\
2,59 - 3,4 + x = 1,1 - 2,6 \hfill \\
- 0,81 + x = - 1,5 \hfill \\
x = - 1,5 + 0,81 \hfill \\
x = - 0,69 \hfill \\ 
\end{gathered} \]
Пр.5)   

\[\begin{gathered}
15265,48 - 26999,99 + x = 2000 \hfill \\
- 11734,51 + x = 2000 \hfill \\
x = 2000 + 11734,51 \hfill \\
x = 13734,51 \hfill \\
\end{gathered} \]

Волиш математику? Размишљаш о математичким такмичењима? Пријавите се!