Шести разред основне школе

Бројевна права, апсолутна вредност, супротни бројеви

Бројевна права, апсолутна вредност, супротни бројеви. Објашњење и решени задаци.