Седми разред основне школе

Питагорина теорема - конструкције

Примена Питагорине теореме код конструкција.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Конструисати дуж дужине $\sqrt 2 cm$.

Пр.2)   Конструисати дужи дужине:

           а) $\sqrt {10} cm$   б) $\sqrt {13} cm$   в) $\sqrt {29} cm$

Пр.3)   Конструисати дуж дужине $\sqrt 3 cm$.

Пр.4)   Конструисати дужи дужине:

           а) $\sqrt 8 cm$   б) $\sqrt {24} cm$   в) $\sqrt 5 cm$