Седми разред основне школе

Квадрат рационалног броја

Квадрат рационалног броја. Дефиниција и решени задаци.
...

Квадратни корен

Квадратни корен. Дефиниција и решени задаци.
...

Квадрат и квадратни корен рационалног броја

Квадрат и квадратни корен рационалног броја. Решени задаци.
...

Особине квадрата и квадратног корена

Особине квадрата и квадратног корена. Решени задаци.
...

Ирационални бројеви

Ирационални бројеви. Дефиниција и решени задаци.
...

Делимично кореновање и рациналисање имениоца

Делимично кореновање и рациналисање имениоца. Решени задаци.
...

Квадратни корен и квадрат броја

Квадратни корен и квадрат броја. Решени задаци.
...

Примена квадрата и квадратног корена

Примена квадрата и квадратног корена. Решени задаци.
...

Скуп реалних бројева - понављање

Скуп реалних бројева, понављање. Припема за проверу знања.
...

Питагорина теорема

Питагорина теорема. Дефиниција и решени задаци.
...

Питагорина теорема - решени задаци

Примена питагорине теореме на правоугли троугао.
...

Питагорина теорема - конструкције

Примена Питагорине теореме код конструкција.
...

Питагорина теорема - понављање

Решени задаци. Припрема за проверу знања.
...

Степен чији је изложилац цео број

Дефиниције и решени задаци.
...

Степен производа и степен количника

Дефиниције и решени задаци.
...

Степен степна

Дефиниција, решени задаци.
...

Степеновање - понављање градива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.
...

Алгебарски изрази

Дефиниције и решени задаци.
...

Полиноми

Дефиниције и решени задаци.
...

Сабирање полинома

Дефиниција, решени задаци.
...

Одузимање полинома

Дефиниција, решени задаци.
...

Степеновање и полиноми

Дефиниције и решени задаци.
...

Многоугао, број дијагонала

Дефиниције, формуле, примери.
...

Углови многоугла

Дефиниције, формуле, примери.
...

Дијагонале и углови многоугла

Дефиниције, формуле, примери.
...

Правилни многоуглови - први део

Дефиниције, формуле, примери.
...

Обим и површина правилног многоугла

Дефиниције, формуле, решени задаци.
...

Многоугао - понављање радива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.
...

Множење монома

Дефиниција, решени задаци.
...

Множење полинома 1

Дефиниција, решени задаци.
...

Множење полинома 2

Решени задаци.
...

Множење полинома 3

Решени задаци.
...

Разлика квадрата

Дефиниција, решени задаци.
...

Квадрат бинома

Дефиниција, решени задаци.
...
Припреме за такмичење су у току. Придружите се.
Пријава за такмичење до 15.02.2023. Први круг такмичења 25.02.2023. Пријавите се за такмичење, неки од вас ће освојити лепе награде, а сви ћете освојити знање и стећи искуство.