Осми разред основне школе

Тачка, права, раван

Тачка, права, раван, дуж, полуправа, полураван. Упознавање са појмовима.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика