Осми разред основне школе

Примена сличности на правоугли троугао

Примена сличности на правоугли троугао. Решени задаци.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика