Други разред средње школе

Степеновање - решени задаци 2

Примена правила за степеновање на сложенијим примерима.