Четврти разред средње школе

Функције - понављање градива 3

Функција. Понављање градива.Тригонометријске и инверзне тригонометријске функције.

Припрема прилагођена предзнању полазника.