Четврти разред средње школе

Функције - понављање градива 1

Функције. Понављање градива. Линеарна и квадратна функција.

Припрема прилагођена предзнању полазника.