Четврти разред средње школе

Функције - понављање градива 1

Функције. Понављање градива. Линеарна и квадратна функција.
...

Функције - понављање градива 2

Функције - понављање градива. Корене функције, обрнута пропорционалност, експоненцијална и логаритамска функција.
...

Функције - понављање градива 3

Функција. Понављање градива.Тригонометријске и инверзне тригонометријске функције.
...

Функције - домен функције 1

Функција. Домен функције. Одређивање домена код полиномне, рационалне, корене и логаритамске функције. Једноставни примери.
...

Функције - домен функције 2

Функција. Домен функције. Одређивање домена код рационалне, корене и логаритамске функције. Сложенији примери.
...

Функције - нуле функције 1

Функције. Нуле функције. Одређивање домена и нула функције на једноставним примерима.
...

Функције - нуле функције 2

Функције. Нуле функције. Одређивање домена и нула функције на сложенијим примерима.
...

Функције - знак функције 1

Функције. Знак функције. Одређивање домена, нула и знака функције на једноставним примерима.
...

Функције - знак функције 2

Функције. Знак функције. Одређивање домена, нула и знака функције на сложенијим примерима.
...

Функције - знак функције 3

Функције. Знак функције. Одређивање домена, нула и знака функције на сложенијим примерима.
...

Функције - парност функције 1

Функције. Дефиниција парности и непарности функције. Одређивање парности на једноставним примерима.
...

Функције - парност функције 2

Функције. Парност и непарност функције. Одређивање парности на сложенијим примерима.
...

Функције - граничне вредности функција 1

Тачка нагомилавања, гранична вредност функције. Дефиниција и једноставни примери.
...

Функције - граничне вредности функција 2

Гранична вредност функције. Неодређеност бесконачно кроз бесконачно, једноставни примери.
...

Функције - граничне вредности функција 3

Гранична вредност функције. Неодређеност бесконачно кроз бесконачно, сложенији примери.
...

Функције - граничне вредности функција 4

Гранична вредност функције. Неодређеност бесконачно минус бесконачно, сложенији примери.
...

Функције - граничне вредности функција 5

Гранична вредност функције. Неодређеност нула кроз нула, сложенији примери.
...

Функције - граничне вредности функција 6

Гранична вредност функције.Таблица граничних вредности. Неодређеност један на бесконачно, сложенији примери.
...

Функције - граничне вредности функција 7

Гранична вредност функције. Неодређеност један на бесконачно, лимеси тригонометријских функција, сложенији примери.
...

Функције - граничне вредности функција 8

Гранична вредност функције. Лимеси тригонометријских, логаритамских и експоненцијалних функција, сложенији примери.
...

Функције - асимптоте функција 1

Вертикална асимптота, дефиниција и једноставни примери.
...

Функције - асимптоте функција 2

Хоризонтална асимптота, дефиниција, једноставни и сложенији примери.
...

Функције - асимптоте функција 3

Коса асимптота, дефиниција, једноставни и сложенији примери.
...

Функције - асимптоте функција 4

Домен, нуле, знак и асимптоте функције.
...

Функције - извод функције 1

Извод функције по дефиницији. Једноставни примери.
...

Функције - извод функције 2

Извод функције по дефиницији. Сложенији примери.
...

Функције - извод функције 3

Извод функције. Таблица извода. Правила за диференцирање. Једноставни примери.
...

Функције - извод функције 4

Извод функције. Извод збира и разлике. Једноставни примери.
...

Функције - извод функције 5

Извод функције. Извод збира и разлике. Извод производа. Једноставни примери.
...

Функције - извод функције 6

Извод функције. Извод производа и количника. Једноставни примери.
...

Функције - извод функције 7

Извод функције. Извод сложене функције. Једноставни примери.
...

Функције - извод функције 8

Извод функције. Извод сложене функције. Сложенији примери.
...

Функције - извод функције 9

Извод функције. Извод сложене функције. Сложенији примери.
...

Функције - извод имплицитне функције 1

Извод имплицитно задате функције. Једноставни примери.
...

Функције - извод имплицитне функције 2

Извод имплицитно задате функције. Сложенији примери.
...

Функције - изводи вишег реда 1

Изводи вишег реда. Једноставни примери.
...

Функције - изводи вишег реда 2

Изводи вишег реда. Сложенији примери.
...

Функције - примена извода 1

Примена извода. Једанчина тангенте.
...

Функције - примена извода 2

Примена извода. Једанчина тангенте и нормале криве.
...

Функције - примена извода 3

Примена извода. Угао између кривих.
...

Екстремне вредности и превојне тачке функција 1

Монотоност и екстремне вредности функција. Конвексност, конкавност и превојне тачке функција. Једноставни примери.
...

Екстремне вредности и превојне тачке функција 2

Монотоност и екстремне вредности функција. Конвексност, конкавност и превојне тачке функција. Сложенији примери.
...

Функције - испитивање функција 1

Испитивање тока и цртање графика функције. Једноставни примери.
...

Функције - испитивање функција 2

Испитивање тока и цртање графика функције. Сложенији примери.
...

Функције - испитивање функција 3

Испитивање тока и цртање графика функције. Сложенији примери.
...

Неодређени интеграли 1

Интеграли. Примитивна функција. Таблица интеграла. Особине интеграла. Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли 2

Интеграли. Особине интеграла. Примери табличних интеграла. Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли 3

Интеграли. Особине интеграла. Примери табличних интеграла Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли 4

Интеграли. Особине интеграла. Примери табличних интеграла. Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли - метода смене 1

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли - метода смене 2

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли - метода смене 4

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Сложенији примери.
...

Неодређени интеграли - метода смене 5

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Сложенији примери.
...

Неодређени интеграли - метода смене 6

Интеграли. Особине интеграла. Метода смене. Сложенији примери.
...

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 1

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 2

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Једноставни примери.
...

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 3

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Сложенији примери.
...

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 4

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Сложенији примери.
...

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 5

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Сложенији примери.
...

Интеграција рационалних функција 1

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.
...

Интеграција рационалних функција 2

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.
...

Интеграција рационалних функција 3

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.
...

Интеграција рационалних функција 4

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.
...

Интеграција рационалних функција 5

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.
...

Одређени интеграл 1

Одређени интеграл. Дефиниција. Основна својства. Метода смене код одређеног интеграла. Једноставни примери.
...

Одређени интеграл 2

Одређени интеграл. Основна својства. Метода смене код одређеног интеграла. Сложенији примери.
...

Одређени интеграл 3

Одређени интеграл. Основна својства. Метода смене код одређеног интеграла. Сложенији примери.
...

Примена одређеног интеграла 1

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање површине. Једноставни примери.
...

Примена одређеног интеграла 2

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање површине. Сложенији примери.
...

Примена одређеног интеграла 3

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање површине. Сложенији примери.
...

Примена одређеног интеграла 4

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање површине. Тангента криве. Сложенији примери.
...

Примена одређеног интеграла 5

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање површине. Сложенији примери.
...

Примена одређеног интеграла 6

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање запремине обртних тела. Сложенији примери.
...

Примена одређеног интеграла 7

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање запремине обртних тела. Сложенији примери.
...

Примена одређеног интеграла 8

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање дужине лука криве. Сложенији примери.
...
Припреме за такмичење су у току. Придружите се.
Пријава за такмичење до 15.02.2023. Први круг такмичења 25.02.2023. Пријавите се за такмичење, неки од вас ће освојити лепе награде, а сви ћете освојити знање и стећи искуство.