Програмерска радионица - материјали

Распоред предавања | Материјали | Рачунарство и информатика
Софтверско инжењерство и информационе технологије I година 

На овој страни ће се постављати скрипте у електронској форми, изворни кодови, линкови, тј. сви материјали за потребе програмерске радионице.

Алгоритми

Алгоритми -теорија и примери (Себастиан Новак)

Програмски језик C

Увод у програмирање кроз програмски језик C (Маја Савић)

Променљиве, оператори (Маја Савић)

Објектно-оријентисани дизајн

Објектно-оријентисани дизајн кроз C++ (Маја Савић)