Трећи разред средње школе

Лопта и полиедри - примери 4

Лопта уписана у четворострану пирамиду. Сложенији пример.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.6)   Одреди површину лопте која је уписана у правилну четворострану једнакостраничну пирамиду чија је ивица $\sqrt 2 cm$.