Трећи разред средње школе

Детерминанте - примери 1

Детерминанте, решени задаци, једноставни примери који објашњавају особине.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Решити следећу детерминанту.

           $\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3&{ - 7} \\
  2&1
\end{array}} \right| = $

Пр.2)   $\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {12}&{ - 9} \\
  8&1
\end{array}} \right| = $

Пр.3)   $\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {57}&{29} \\
  {54}&{28}
\end{array}} \right| = $

Пр.4)   $\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  {108}&{ - 4} \\
  { - 54}&2
\end{array}} \right| = $

Пр.5)   $\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  x&{x + 1} \\
  { - 4}&{3x + 3}
\end{array}} \right| = 0$