Шести разред основне школе

Углови троугла 3

Решени задаци, сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Један унутрашњи угао троугла је дупло мањи од другог, а тећи представља пловину збира прва два. Израчунати унутрашње углове тог троугла.

Пр.2)   Ако су два унутрашња угла троугла ${48^ \circ }$ и ${77^ \circ }$, израчунати под којим углом се секу њихове симетрале.

Пр.3)   Израчунати унутрашњи угао $\alpha $, ако симетрале углова $\beta $ и $\gamma $ секу под углом од ${114^ \circ }30'$.

Пр.4)   Према подацима са слике одредити непознати угао $x$.