Шести разред основне школе

Углови троугла 2

Углови троугла. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Да ли постоји троугао чији су унутрашњи углови:

           а) ${57^ \circ },{84^ \circ }$ и ${49^ \circ }$

           б) ${39^ \circ }30',{73^ \circ }15'$ и ${67^ \circ }15'$?

Пр.2)   Одредити трећи унутрашњи угао троугла, ако два унутрашња угла износе:

           а) ${41^ \circ }$ и ${87^ \circ }$

           б) ${25^ \circ }25'$ и ${75^ \circ }25'$

           в) ${51^ \circ }10'41''$ и ${83^ \circ }35'27''$.
Пр.3)   Одредити преостале унутрашње и спољашње углове троугла, ако је:
           а) $\alpha  = {67^ \circ }$ и ${\beta _1} = {112^ \circ }$
           б) ${\alpha _1} = {92^ \circ }30'$ и ${\gamma _1} = {78^ \circ }$.
Пр.4)   Одредити преостале унутрашње углове троугла, ако је један унутрашњи ${36^ \circ }$, а други је:
           а) за ${18^ \circ }$ већи од трећег
           б) три пута већи од трећег.