Шести разред основне школе

Троугао - понављање градива

Решени задаци. Припрема за порверу знања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дати су углови троугла $\alpha  = {82^ \circ }$ и $\beta  = {44^ \circ }$.

           Одредити: а) углове $\gamma ,{\alpha _1},{\beta _1}$ и ${\gamma _1}$

                            б) угао који граде симетрале $\beta $ и $\gamma $

                            в) угао који граде симетрале углова ${\beta _1}$ и ${\gamma _1}$

                            г) пређати странице по величини

Пр.2)   Којој врсти припада троугао ако је:

           а) један његов угао ${25^ \circ }$

           б) спољашњи угао једнак одговарајућем унутрашњем

           в) унутрашњи угао два пута већи од одговарајућег спољашњег

Пр.3)   Одредити обим једнакокраког троугла ако су његове странице

           2,5cm и 5cm.

Пр.4)   Један оштар угао правоуглог троугла је $\frac{2}{5}$ правог угла.

           Одредити меру оштрих углова тог правоуглог троугла.

Пр.5)   Симетрала крака $BC$ једнакокраког троугла $ABC$ сече

           други крак у тачки $M$ и праву $AB$ у тачки $E$. Ако је

           угао при врху ${54^ \circ }$, израчунати углове $\vartriangle MEA$.