Шести разред основне школе

Трапез

Дефиниција, особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Израчунај све унутрашње и спољашње углове трапеза ако је

           $\alpha  = {63^ \circ }$ и $\gamma  = {126^ \circ }$.

Пр.2)   Ако су основице трапеза 4,2cm и 8,3cm, израчунати дужину

           средње линије тог трапеза.

Пр.3)   Ако је једна основица трапеза 8cm, а средња линија 11,5cm,

           израчунати дужину друге основице тог трапеза.