Шести разред основне школе

Тежишна дуж, тежиште, средња линија троугла

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Израчунати обим троугла чије су средње линије:

(а) 3 cm, 4 cm и 5 cm                                  (б) 2,6 cm, 4,8 cm и 5,9 cm.