Шести разред основне школе

Скуп целих бројева - понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати:

а) – 8·3 =            

б) 9 · (– 4) =            

в) – (– 36) : 9 =              

г) – 27 : 3 =

2. Израчунати:

а) – 15·25·(– 4) =                

б) – 3·8 ·(– 2) =                

в) – 144 : 12·5 =         

3. Израчунати:

а)  – 18 + 6·(– 8) =      

б) – 12 – (– 15) : (– 3) =                

в) 48: (– 12) + (– 15) · (– 2) =

4. Применом особина операција множења, израчунати вредност израза:

   а) – 25·(– 55) + 48·(– 25) – 20·(– 25) =      

5. Ако је a = – 8 + 4·(– 3) ,  b = 15 – (– 3) ·(– 6)    и   c = – 5 + (– 11 – 7) : (– 1 – 2) , израчунати:

  а)  ab·c + b : c                  б) – a + 6b + 4(b + c)                   в) |– c + 8b| + |b – 6a

6. Броју – 156 додај двоструку вредност разлике бројева – 144 и – 160, па добијени збир увећај за 1000.