Шести разред основне школе

Скуп целих бројева

Скуп целих бројева. Објашњење и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2)   Одредити:

           а) $N \cup \left\{ 0 \right\} \cup {Z^ - }$

           б) $Z \cap N$

           в) $Z\backslash {N_0}$

           г) $Z\backslash {Z^ - }$

           д) $\left( {Z\backslash {Z^ + }} \right) \cap {N_0}$

Пр.3)   Представити на бројевној правој тачке $A\left( 6 \right),B\left( { - 3} \right),C\left( 2 \right)$ и $D\left( { - 5} \right)$, а затим одредити растојање између тачака $A$ и $D$, као и $B$ и $C$.

Пр.5)   Израчунати:

           а) $\left| { - 12} \right| + \left| { + 15} \right| = $

           б) $\left| {16} \right| - \left| { - 21} \right|:\left| { - 3} \right| = $

           в) $\left| { - 9} \right| + \left| { - 9} \right| \cdot \left| { + 9} \right| - \left| { - 9} \right|:\left| { + 9} \right| = $

Пр.6)  Решити једначине: 

          а) $x =  - \left( { - 6} \right)$

          б) $ - a = 9$

          в) $m =  - \left( { - \left( { - 7} \right)} \right)$
          г) $ - \left( { - k} \right) =  - 76$