Шести разред основне школе

Сабирање у скупу целих бројева

Сабирање у скупу целих бројева. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Температура у једном граду је $ - {3^ \circ }C$. Колика је температура у том граду ако је порасла за :

          а) ${1^ \circ }C$

          б) ${4^ \circ }C$

          в) ${3^ \circ }C$

Пр.2)   Температура у једном граду је $ - {2^ \circ }C$. Колика је температура у том граду ако је снижена за:

           а) ${3^ \circ }C$

           б) ${6^ \circ }C$

           в) ${9^ \circ }C$