Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева у облику разломка

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Израчунати:

(а)   $ - \frac{3}{5} + \frac{1}{5}=$          

(б)   $ - \frac{3}{{11}} + \left( { - \frac{1}{{11}}} \right)=$         

(в)   $\frac{3}{7} + \left( { - \frac{4}{7}} \right)=$              

(г)   $ - \frac{1}{3} + \left( { - \frac{1}{4}} \right)=$   

(д)   $ - 1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{3}=$          

(ђ)   $ - 2\frac{3}{5} + \left( { - 3\frac{7}{{10}}} \right)=$         

(е)   $2\frac{3}{8} + \left( { - 3\frac{1}{6}} \right)=$          

2. Израчунати:

(а)   $ - \frac{2}{9} - \frac{1}{9}=$       

(б)   $ - \frac{3}{5} - \left( { - \frac{1}{5}} \right)=$    

(в)   $\frac{2}{7} - \left( { - \frac{2}{7}} \right)=$        

(г)   $ - \frac{3}{5} - \left( { - \frac{1}{2}} \right)=$

(д)   $ - 2\frac{3}{4} - \left( { - 3\frac{1}{6}} \right) = $         

(ђ)   $ - 1\frac{5}{6} - 3\frac{2}{3} = $          

(е)   $2\frac{1}{5} - \left( { - 3\frac{1}{6}} \right) = $   

 

3. Израчунати:

(a)   $ - 2\frac{1}{2} - \left( { - 3\frac{1}{3}} \right) + \left( { - 3\frac{1}{4}} \right) = $            

(б)   $1\frac{2}{3} + \left( { - 1\frac{5}{6}} \right) - \left( { - 4\frac{1}{8}} \right) = $