Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева у децималном запису 2

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $ - 2,9 + \left( { - 1\frac{1}{4}} \right)$

           б) $ - 2\frac{3}{5} - \left( { - 0.9} \right)$

           в) $4\frac{1}{{20}} + \left( { - 3,1} \right)$

           г) $ - 0,5 - \left( { - 1\frac{1}{3}} \right)$

           д) $ - 5,75 + \left( { - 2\frac{1}{6}} \right)$

Пр.2)   Израчунати бројевну вредност израза:

            а) $ - 1\frac{1}{4} + \left( { - 2,5 + \frac{1}{4}} \right)$

            б) $ - 2\frac{3}{5} - 2,3 + 4\frac{1}{2}$

            в) $\left( { - 4,2 + 1\frac{1}{2}} \right) - 0,75$

            г) $ - 2,5 + 8\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}$

Пр.3)   Ако је $a =  - 4,5 + \left( { - 2,1} \right) - \left( { - 5,2} \right),b =  - 1,4 + \left( { - 1\frac{1}{4}} \right) + \left( { - 2,3} \right)$ и $c =  - \left( { - 3,4} \right) - \left( { - 2,1} \right) + 1\frac{7}{{10}}$, израчунати:

            а) $a - \left( {b - c} \right)$      б) $\left( {a - b} \right) - c$

Пр.4)   Применом особина сабирања, израчунати:

            а) $ - 2\frac{1}{4} - 3,68 + 1\frac{3}{4} - 2,32 + \frac{1}{2}$

            б) $2\frac{1}{2} - 1,23 + 1\frac{1}{6} - 2,29 + \frac{1}{3} - 0,48$