Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева - неједначине 2

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Решити неједначину:

           а) $\left( {\frac{3}{4} + x} \right) - \frac{1}{2} <  - 1\frac{1}{8}$

           б) $\left( {x - \frac{1}{3}} \right) + 2\frac{1}{6} >  - 5$

           в) $\left( {\frac{3}{4} - x} \right) + 0,25 \leqslant  - 1\frac{1}{5}$

           г) $2,75 - \left( {1\frac{1}{3} - x} \right) > 5\frac{1}{6}$

           д) $ - 10 < x - \left( {3,1 - 5\frac{1}{4}} \right)$

           ђ) $6\frac{3}{4} \geqslant 8\frac{1}{2} - \left( {x + 1,5} \right)$

Пр.2)   Ако неки број увећамо за звир бријева -10,23 и $5\frac{1}{4}$,

           добијени збир је мањи од њихове разлике.

           Одреди такве бројеве.

Пр.3)   Разлика бројева $5\frac{3}{4}$ и 6,2 умањена за неки број

            није већа од збира истих бројева.

            Одреди такве бројеве.