Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева - неједначине 1

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Решити неједндачине, а затим скуп решењеа приказати на

           бројевној правој:

          а) $\frac{3}{4} + x <  - 1\frac{1}{2}$

          б) $x - \left( { - \frac{1}{5}} \right) >  - 1$

          в) $ - 0,6 - x \geqslant  - 2,35$

Пр.2)   Решити неједначине:

           а) $x + 5,1 \leqslant  - 11,96$

           б) $x - 0,4 <  - 1,08$

           в) $2,52 - x > 5,4$

Пр.3)   Решити неједндачине:

           а) $x + \frac{1}{7} >  - 3,25$

           б) $x - 1\frac{3}{8} \geqslant  - 1,625$

           в) $ - 4\frac{3}{4} \geqslant  - 1,75 - x$

Пр.4)   Решити неједначину $ - 2\frac{1}{4} < \frac{1}{2} + x < \frac{1}{4}$, а затим

           скуп решења приказати на бројевној правој.

           Који цели бројеви задовољавају ову неједначину?