Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева - једначине 1

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Решити једначине:

           а) $x + \frac{1}{4} =  - \frac{3}{5}$

           б) $x - \frac{2}{5} =  - \frac{1}{2}$

           в) $ - \frac{3}{4} - x =  - \frac{5}{6}$
           г) $x + \left( { - 1\frac{1}{3}} \right) =  - 2\frac{1}{6}$
           д) $x - \left( { - 1\frac{1}{6}} \right) =  - \frac{3}{8}$
Пр.2)   Решити једначине:
           а) $x + 0,6 =  - 1,56$
           б) $x - 2,7 = 0,06$
           в) $ - 2,5 - x =  - 3,11$
           г) $x + \left( { - 2,25} \right) = 1,569$
           д) $x - \left( { - 3,27} \right) = 11,5$
Пр.3)   Решити једначине:
           а) $x + \frac{1}{4} =  - 0,25$
           б) $x - 1\frac{2}{5} =  - 0,56$
           в) $ - 1,75 - x =  - 4\frac{3}{{10}}$
           г) $x + \left( { - 1\frac{1}{3}} \right) =  - 2,75$
           д) $x - \left( { - 5,7} \right) =  - 3\frac{1}{6}$