Шести разред основне школе

Ромб

Дефиниција, особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Израчунати све унутрашње и спољашње углове ромба,

           ако висина ромба са страницом гради угао од ${32^ \circ }$.