Шести разред основне школе

Проширивање, скраћивање и упоређивање рационалних бројева

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Сваки од рационалних бројева $ - \frac{1}{2};\frac{5}{8}; - 1\frac{3}{4}; - \frac{{11}}{6};3\frac{2}{3}$ проширити тако да му именилац буде 24.

2. Одредити $x$ ако је:

     (а) $\frac{3}{4} = \frac{x}{{ - 12}}$           (б) $\frac{{ - 5}}{7} = \frac{{15}}{x}$            (в) $\frac{{36}}{{45}} = \frac{x}{{ - 5}}$               (г) $\frac{{56}}{{77}} = \frac{8}{{ - x}}$

3. У празне квадратиће уписати <, > или = тако да се добију тачни искази:

(а) $ - \frac{2}{7}\square \frac{3}{7}$              

(б) $ - \frac{2}{7}\square 0$  

(в) $ - \frac{2}{7}\square  - \frac{3}{7}$           

(г) $ - \frac{5}{6}\square  - \frac{7}{8}$ 

 

(д) $1,25\square  - 1\frac{3}{4}$                 

(ђ) $ - 0,6\square  - 0,66$  

(е) $ - 2,6\square  - 2\frac{3}{5}$                

(ж) $ - 5,45\square  - 5\frac{4}{5}$

 

4. Поређати по величини од најмањег до највећег:

(а)  $ - 2,1;2,1; - 2,11; - 2,01;2,011$

(б) $ - 2\frac{1}{2};2\frac{1}{4}; - 2\frac{3}{5};0;\frac{8}{{ - 3}}$