Шести разред основне школе

Правоугли паралелограми

Дефиниција, особине, решени задаци

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Дијагонале правоугаоника образују угао од ${114^ \circ }$. Израчунати

           величину углова које дијагонала гради са страницама тог

           правоугаоника.

Пр.2)   Обим квадрата је 44cm. Израчунати удаљеност сваке странице

            од цемтра уписаног круга у тај квадрат.

Пр.3)   Ако је дијагонала правоугаоника 8cm и ако она образује

            угао од ${60^ \circ }$ са страницом, израчунати дужину

            краће странице тог правоугаоника.