Шести разред основне школе

Подударност троуглова - први део

Први и други став о подударности троуглова. Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Доказати да је свака тачка симетрале дужи једнако удаљена од крајева те дужи.

2. У једнакокраком троуглу АВС основица АВ је тачкама D и Е подељена на три једнака дела. Доказати да су троуглови АDС и ВСЕ подударни, као и да су подударне дужи СD и СЕ.

3. Доказати да је свака тачка симетрале угла једнако удаљена од кракова тог угла.

4. Ако је тачка О средиште дужи АВ са слике, доказати да су троуглови АОC и ВОD подударни.

podudarnost trouglova zadatak 4