Шести разред основне школе

Паралелограм

Дефиниција, особине, решени задаци

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Израчунати све унутрашње и спољашње углове паралелограма

            ако је:

            а) један унутрашњи угао ${54^ \circ }$

            б) збир два унутрашња угла ${157^ \circ }$