Шести разред основне школе

Особине множења и дељења у скупу целих бројева

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Применом особина множења целих бројева израчунати:

а) 3 · (– 2)· 7 · (– 5) =

б) (– 25)· (+ 11) · (– 4) =

в) (– 30) · (– 5)· (+ 8) · (– 20) =

г) (+ 125) · (– 20)· (– 8) · (+ 4) =

2. Израчунати на два начина:

а) 7 · (– 21 + 16) =

б) (– 20)· 43 + 57 · (– 20) =

3. Израчунати на два начина:

а) (– 27 + 12) : 3 =

б) (– 20) : 5 + 75 : 5 =

4. Израчунати користећи дистрибутивни закон:

а) – 7· 43 – 12 · 7 + 7 · 10 =

б) – 76· 47 – 58 · 47 + 47 · 34 =