Шести разред основне школе

Однос страница у троуглу

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Да ли постоји троугао чије су странице:

           а) 5cm, 6cm, 8cm

           б) 4,3cm, 9,8cm, 5,4cm.

Пр.2)   Две странице троугла су 6,2cm и 3,8cm. Колико центиметара може бити дужина треће странице тог троугла, ако се зна да је дужина те странице природан број?