Шести разред основне школе

Однос страница и углова у троуглу

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Странице троугла $ABC$ су:

           а) $AB = 15cm,BC = 2dm,AC = 9cm$

           б) $a = b = 7cm,c = 10cm$

           Поређати по величини углове $\alpha ,\beta ,\gamma $ тог троугла.

Пр.2)   Дужине страница троугла $ABC$ су изражене целим бројем

           центиметара. Знајући да је $\gamma $ највећи угао тог троугла

           и да је $\gamma $ највећи унутрашњи угао тог троугла и да је

           $a = 6cm$ и $b = 2cm$, одредити дужину непознате странице

           тог троугла.