Шести разред основне школе

Косоугли паралелограми

Дефиниција, особине, решени задаци

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Израчунати све спољашње и унутрашње углове паралелограма,

           ако је збир три његова унутрашња угла ${252^ \circ }$.

Пр.2)   Израчунати све унутрашње углове паралелограма, ако је збир

           два његова спољашња угла ${222^ \circ }$.

Пр.3)   Израчунати све спољашње углове ромба, ако висине  из истог

           темена граде угао од ${50^ \circ }$.

Пр.4)   Израчунати све унутрашње углове ромба, ако висина и дијагомала

           из истог темена граде угао од ${27^ \circ }$.

Пр.5)   Израчунати све унутрање углове ромба, ако висина ромба

           и дијагонала из суседног темена граде угао сд ${124^ \circ }$.