Шести разред основне школе

Једнакокраки троугао

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати све унутрашње и спољашње углове једнакокраког

           троугла, ако је:

           а) угао на основици ${47^ \circ }$

           б) угао при врху ${69^ \circ }$

Пр.2)   Ако је један унутрашњи угао једнакокраког троугла ${48^ \circ }$,

           иурачунати унутрашње углове тог троугла.

Пр.3)   Симетрала угла при врху једнакокраког троугла $ABC$

           гради са краком угао од ${16^ \circ }30'$. Израчунати све

           унутрашње углове тог троугла.

Пр.4)   У једнакокраком троуглу $ABC$ са основицом $AB$, симетрала

           $a$ гради са краком $AC$ угао од ${18^ \circ }15'$. Израчунати

           све унутрашње углове тог троугла.