Шести разред основне школе

Једнакокраки и првавоугли трапез 2

Једнакокраки и правоугли трапез - примена. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Један унутрашњи угао трапеза је ${67^ \circ }$. Израчунати преостале

           унутрашње и спољашње углове, ако је трапез:

           а) једнакокраки

           б) правоугли.

Пр.2)   Продужетци кракова трапеза се секу под уголом ${43^ \circ }$. Израчунати

           све унутрашње углове тог трпеза ако је он:

           а) једнакокраки

           б) правоугли.

Пр.3)   Правоугли трапез је једном дијагоналом подељен на два троугла

           - правоугли  и  једнакостранички чија је страница 10cm.

            Израчунати средњеу линија тог трапеза.

Пр.4)   Израчунати обим јендакокракок трапеза, ако је:

           а) један унутрашњи угао ${60^ \circ }$, а основеице 10cm и 4cm

           б) један унутрашњи угао ${30^ \circ }$, средња линија 10cm и висина

               трапеза 4cm.

Пр.5)   Израчунати висину правоуглог трапза ако су основице 17cm и

            11cm, а један унутрашњи угао ${135^ \circ }$.