Шести разред основне школе

Једнакокраки и правоугли трапез 1

Особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Израчунати све унутрашње и спољашње углове једнакокраког

           трапеза ако је:

           а) један унутрашњи угао ${55^ \circ }$

           б) збир два унутрашња угла ${234^ \circ }$

Пр.2)   Израчунати све унутрашње углове једнакокраког трапеза,

           ако је један унутрашњи већи од другог:

           а) три пута

           б) за ${34^ \circ }$

Пр.3)   Израчунати унутрашње углове правоуглог трапеза, ако је

           збир три унутрашња угла ${281^ \circ }$.