Шести разред основне школе

Једначине и неједначине са апсолутним вредностима у скупу Q

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Решити једначине:

           а) $\left| x \right| = 1\frac{1}{8}$

           б) $\left| x \right| = 2,89$

           в) $\left| x \right| + 0,25 = 1\frac{3}{8}$

           г) $\left| x \right| - 2,6 = 1\frac{1}{4}$

           ђ) $\left| x \right| + 2,5 = \frac{1}{2}$

Пр.2)   Решити неједначине:

           а) $\left| x \right| < 2\frac{1}{2}$

           б) $\left| x \right| < 2,5$

           в) $3,4 + \left| x \right| \leqslant 8\frac{3}{4}$

           г) $\left| x \right| > 1\frac{1}{4}$

           д) $\left| x \right| > 0,5$

           ђ) $\left| x \right| - 2,2 \geqslant \frac{4}{5}$