Шести разред основне школе

Делтоид

Дефиниције, особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)    Израчунати унутрашње углове делтоида ако једнаке странице

            граде углове од ${44^ \circ }$ и ${114^ \circ }$.

Пр.2)   Ако једна дијагонала дели делтоид на једнакостраничан и

            једнакокраки троугао са углом при врху од ${48^ \circ }$,

            израчунати све унутрашње углове тог делтоида.

Пр.3)   Узастопни углови детоида су ${122^ \circ }$ и ${78^ \circ }$.

            Израчунати преостала два унутрашња угла тог делтоида.