Шести разред основне школе

Четвороугао - понављање градива

Решени задаци. Припрема за проверу знања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Израчунати преостале унутрашње и спољашње углове конвексног

           четвороугла, ако два унутрашња износе ${106^ \circ }$ и ${59^ \circ }$,

           а један спољашњи износи ${117^ \circ }$.

Пр.2)   Израчунати преостале унутрашње и спољашње углове

           паралелограма, ако је један унутрашњи угао ${121^ \circ }$.

Пр.3)   Израчунати преостале унутрашње и спољашње углове трапиза,

           ако два унутрашња износе ${106^ \circ }$ и ${59^ \circ }$.

Пр.4)   Израчунати унутрашње углове ромба ако је један угао за ${30^ \circ }$   

           већи од другог.

Пр.5)   Израчунати унутрашње углове једнакокраког трапеза ако је један

            угао три пута већи од другог.