Шести разред основне школе

Бројевни изрази у скупу целих бројева - први део

Решени задаци, основни ниво.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати вредност израза:

а) (– 2)· 3 + (– 4)· (– 6) =

б) – 8 + 4· (– 2) + 1 =

в) – (– 8 + 4) · 2 – 1 · 4=

г) 7 + 10 : (3 – 8) =

д) (– 9 – 16) : (– 9 + 4) =

2. Одредити вредности следећих израза:

а) (15 – x) : (2x – 3) за x = – 3

б) (2a – 9) : (3b + 2) за a = – 6 и b = – 3

в) x(x – 4) : (x – 2) за x = – 2

3. Количник бројева – 56 и 8 умањити за разлику бројева – 15 и – 20.

4. Упоредити вредности израза А и В ако је

А = – |–3|· (– 2) + (– 6) и В = – |– 6 – |– 3|· |– 2|| : ( – 4)