Шести разред основне школе

Бројевни изрази у скупу целих бројева - други део

Решени задаци, напредни ниво.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати вредност израза:

а) ((– 3) · (– 4) – 5 · (– 6)) · (– 6 + (– 2) · (– 3)) =

б) ((– 12) · (– 36) + 4 · (– 32)) · (– 8 – 2 · (– 4)) =

в) (999 – 6 · (+ 125)) · (– 3 · 16 + (– 7) · (– 7)) =

г) 10 – (– 6) : (– 5 + 2) + (– 15 – 5 : 5) =

2. Одредити вредности следећих израза:

а) 12 · (– 8) – (– 15) · 8 + 8 · 20 =

б) – 20 : (– 4) + 8 : (– 4) – 24 : (– 4) + 12 : (– 4) =

3. Разлику петоструке вредности броја – 13 и троструке вредности броја 15 одузети од броја – 100.

4. Производ бројева – 100 и 0 умањити за производ бројева – 100 и – 1, тој разлици додати збир бројева 61 и – 71, па добијену вредност израза одузети од броја – 100.

5. Ако је

А = – 4 · |+2| + 5 · |– 3|

В = – 5· |– 2| + 2

C = |– 7 + 9|· |– 3 + 5 – 2|

D = – 2 · |9 – 13| + 5 · |– 17 + 8|

упоредити производ бројевних вредности израза A, B и D и бројевне вредности израза C.