Шести разред основне школе

Апсолутна вредност и децимални запис рационалног броја

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Одредити:

     (а)  $\left| { - \frac{3}{8}} \right| = $    (б)  $ - \left| { - \frac{3}{5}} \right| = $     (в)  $\left| { - \frac{1}{6}} \right| + \left| { - 1\frac{1}{4}} \right| = $    (г)  $\left| {\frac{3}{4} - \left| { - \frac{1}{8}} \right|} \right| = $

 

2. Написати у децималном запису следеће рационалне бројеве:

     (а)  $ - \frac{3}{{10}}$     (б)  $ - 1\frac{7}{{10}}$        (в)  $ - 2\frac{1}{5}$            (г)  $\frac{{ - 1}}{8}$

 

     (д)  $ - 5\frac{1}{4}$      (ђ)  $ - \frac{2}{3}$       (е)  $ - 2\frac{1}{9}$              (ж)  $\frac{5}{{ - 11}}$

 

 

3. Следеће децималне бројеве написати у облику несводљивог разломка:

    – 0,5;  – 1,35; – 0,625; – 2,56; – 5,05.

 

4. Испитати да ли је тачно:

 

(а)  $\left| { - \frac{3}{8}} \right| = 0,375$        (б) $\left| { - \frac{1}{2}} \right| + \left| { - 1\frac{1}{4}} \right| =  - 1,75$ 

 

(в) $ - \left| {\frac{1}{6} + \left| { - 1\frac{1}{3}} \right|} \right| =  - 1,5$